Rozmiar: 502 bajtów

Tak właśnie wyglądała adnotacja w paszporcie
o "prawie jednokrotnego przekroczenia granicy".
Reprodukcja paszportu Krzysztofa Duszkiewicza.


Rozmiar: 69889 bajtów


Rozmiar: 27837 bajtów