Rozmiar: 27837 bajtów

Bibliografia

 

Bagiński K., Cenzura w Polsce. Warszawa 1981

Besançon A., Imperium rosyjskie i panowanie sowieckie. W: Sowietskij Sojuz. Kon­frontacje 7. New York 1988, s. 17.

Bielawski P., Lazarowicz R., Dlaczego tak się stało? Wrocław 1989.

Bukowski W., I powraca wiatr. Gdynia 1990.

Cecuda D., Leksykon opozycji politycznej 1976–1989. Warszawa 1989.

Danilewicz–Zielińska M., Literatura wolnego słowa 1939–1986. Warszawa 1987

Darski J., O dezinformacji komunistycznej. Warszawa 1989.

Dereń A.M., Ważniejsze czasopisma niezależne na Dolnym Śląsku w latach 1980–1981. W: Polityczno–prawne aspekty walki politycznej i konfliktów społecznych w Polsce w latach 1980–1983. Wrocław 1994.

Dokumentacja w sprawie TKN. Oświadczenia, relacje, zeznania. Warszawa 1981.

Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945–1980. Londyn 1994.

Garton Ash T., Polska rewolucja. Solidarność 1980–1981. Warszawa 1990.

Grocki M., Konfidenci są wśród nas. Warszawa 1993.

Giełżyński W., Stefański L., Gdańsk – sierpień 80. Warszawa 1981.

GUG [pseud.], 4000 teczek cenzury. Gazeta Polska 11/87, 15.03.1995, s. 16.

Holzer J., Komitet Obrony Robotników – KOR – Komitet Samoobrony Społecznej. Gliwice 1988.

Holzer J., Solidarność 1980–1981. Geneza i historia. Warszawa 1990.

Holzer J., Leski K., Solidarność w podziemiu. Łódź 1990.

Karpiński J., Polska, komunizm, opozycja. Słownik. Warszawa 1988.

Karpiński J., Portrety lat. Polska w odcinkach 1944–1988. Wrocław 1990.

Keane J., Media a demokracja. Londyn 1992.

Kordas J., Formy oporu na Dolnym Śląsku w czasie stanu wojennego. W: Politycz­no–prawne aspekty walki politycznej i konfliktów społecznych w Polsce w latach 1980–1983. Wrocław 1994.

Kordas J., Kudłaszczyk A., Opozycja demokratyczna na Dolnym Śląsku przed i po sierpniu 1980 roku. Wybrane zagadnienia (do 13 XII 1980 roku). W: Polityczno–prawne aspekty walki politycznej i konfliktów społecznych w Polsce w latach 1980–1983. Wrocław 1994.

Łopiński M., Moskit M.[Gach Z.], Wilk M., Konspira. Rzecz o podziemnej „Soli­darności”, Warszawa 1984.

Mérétik G., Noc generała. Warszawa 1989.

Morawiecki M., Solidarność Walcząca, 1982–1990, praca magisterska. Wrocław 1992.

Orwell G. [Eric Blair], Rok 1984. Warszawa 1982.

Pokorny M. [Antoni Roszak], Było – nie minęło. Biuletyn Dolnośląski 6/64, lipiec 1985, s. 10.

Polska 5 lat po Sierpniu. Raport. Londyn 1985.

Pomian K., Wymiary polskiego konfliktu 1956–1981, Londyn 1985.

Porozumienia Okrągłego Stołu. Warszawa 1989

Próchniak E., Strajki i inne formy protestu we Wrocławiu w pierwszej fazie stanu wojennego (13 XII–31 XII 1981 r.). W: Polityczno–prawne aspekty walki poli­tycznej i konfliktów społecznych w Polsce w latach 1980–1983. Wrocław 1994.

Przystawa J., Gdzie się podział komunizm? Wrocław 1990

Przystawa J., Solidarność A.D. 1990: z tarczą czy na tarczy? Wrocław 1990

Rudka S., Wrocławskie pisma bezdebitowe 1973–1989. Bibliografia. Wrocław, 1992.

Skórzyński J., Opozycja i socjalizm. „Rzeczpospolita” nr 30 1995. Dodatek Tygod­niowy „Plus – Minus” nr 5. s. 13.

Spiski P. [oprac.], Od trzynastego do trzynastego. Londyn 1983.

Sprawozdanie cenzora W.L. [Warszawa] 1984? PWA

Stefański S. [Suleja W.], Solidarność na Dolnym Śląsku, Warszawa 1986.

Turkowski K., „Solidarność” na Dolnym Śląsku. Obecność nr 20 1988.

Walentynowicz A., Baszanowska A., Cień przyszłości. Gdańsk 1993.

[Waszkiewicz J.],  Dwa lata bez zawieszenia. Biuletyn Dolnośląski 6/25, czerwiec 1981.

Waszkiewicz J., Korzenie „Solidarności” – część pierwsza uwag na marginesie książki Stanisława Stefańskiego. Obecność nr 20 1988.

Waszkiewicz J., Korzenie „Solidarności” – część druga uwag na marginesie książki Stanisława Stefańskiego. Obecność nr 21 1988.

Waszkiewicz J., Korzenie „Solidarności” – część trzecia uwag na marginesie książki Stanisława Stefańskiego. Obecność nr 22 1988.

Waszkiewicz J., Pracownicy i studenci Politechniki Wrocławskiej w demokratycznej opozycji 1977–1980. Maszynopis niepublikowany.

Wojtasik L., Podziemie polityczne.Warszawa 1983.

Znamierowski A., Zaciskanie pięści. Rzecz o Solidarności Walczącej. Gdynia 1989.

Rozmiar: 27837 bajtów