Ewa Kubasiewicz z wizytħ we Wroc³awiu

13-15 sierpnia 2005 r.

Rozmiar: 2591 bajtów     Rozmiar: 1655 bajtów     Rozmiar: 3929 bajtów     Rozmiar: 4085 bajtów     Rozmiar: 2036 bajtów     Rozmiar: 3633 bajtów    
Rozmiar: 27837 bajtów