Rozmiar: 502 bajtów           Rozmiar: 502 bajtów          Rozmiar: 502 bajtów

Rozmiar: 125038 bajtów

Torba, w której przenoszony by³ sprzêt nadawczy.

Rozmiar: 27837 bajtów