Ostatnia droga Jana Paw³owskiego

Wroc³aw, Cmentarz Osobowicki, 26 listopada 2005 r.

Rozmiar: 1766 bajtów     Rozmiar: 1598 bajtów     Rozmiar: 2137 bajtów     Rozmiar: 1710 bajtów     Rozmiar: 1228 bajtów     Rozmiar: 2369 bajtów     Rozmiar: 2360 bajtów     Rozmiar: 2426 bajtów     Rozmiar: 2374 bajtów     Rozmiar: 2280 bajtów     Rozmiar: 2326 bajtów     Rozmiar: 2360 bajtów     Rozmiar: 2739 bajtów     Rozmiar: 2651 bajtów     Rozmiar: 2578 bajtów     Rozmiar: 2578 bajtów     Rozmiar: 2457 bajtów     Rozmiar: 2503 bajtów     Rozmiar: 2956 bajtów     Rozmiar: 2847 bajtów    

Film 1     Film 2    

Rozmiar: 27837 bajtów