Wpłat na rzecz Komitetu Organizacyjnego można dokonywać na konto Stowarzyszenia DiH:

Bank Zachodni WBK 031090 2398 0000 0001 0027 3860, podając jako tytuł wpłaty: "SW25".

Sprawozdanie finansowe Komitetu zostanie opublikowane po czerwcowych uroczystościach (Komunikat dotyczący konta).
Potwierdzamy wpłaty na rzecz na rzecz Dolnośląskiej Inicjatywy Historycznej i Komitetu Organizacyjnego SW25:

Pani Irena Kliman – $20
Jerzy i Krystyna Bobowscy – $25
Włodzimierz Wielbut – $30
Dr Tadeusz Jozefiak – $50
prof. Andrzej Targowski – $100
Dr Andrzej Dolata – $50
Dr Anna Romanowska – $83,17
http://thingspolish.com     Marcin Żmudzki – $100     http://zmudzki.net
Dr Małgorzata Włodarczyk – $100
Mirosława Zawadzka – $50.00
Rafał i Ewa Sobotowscy – $20.00
Amerpol – $100.00
Magda Kapuscińska – $100.00
Józef Chorążyczewski – $50.00
Prof. Janusz Zielinski i Irena Zielinska – $50
Dr Michał Olszewski – $30
Z funduszu pana Zajączkowskiego – $50
Dr Andrzej Myc – $91.83

Polish American Congress, Ann Arbor Chapter – $320     www.annarborpolonia.com

Potwierdzamy wpłynięcie powyższych składek na łączną kwotę $1400 (koszt przesyłki wyniósł $20)
z Polish American Congress, Ann Arbor Chapter


Jerzy Petryniak – $25.00
Teresa Czarnecka – 200 zł
Leszek Markowski – 100 zł
Józef Poznański – 20 zł
Bolesław Siedlecki – 200 zł
Janusz Szkutnik 100 zł
Waldemar Pernach – 100 zł
Danuta i Andrzej Cisek – 600 zł
AKME Z. Wiśniewski sp. z o.o. – 500 zł
Daniel Musiał – 50 zł
Janina Podlejska – 200 zł
Janusz Boratyński – 100 zł
Energetyka Sp. z o.o. LUBIN – 3000 zł
Tadeusz Bełz – Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-handlowe – 300 zł
EPSILON – 350 zł
EnergiaPro – 10 000 zł
Bogusław Mazurek – 100 zł
Przemysław Cieszyński – 250 zł
Piotr Godlewski – 100 zł
Stanisław Łuszcz – 100 zł
Robert Henryk Kępczyński – 100 zł
Anna Zdan – 3000 zł
Fundacja Bankowa im. DR. M. Kantona – 7000 zł
FUNDUSZ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO – dofinansowanie konferencji SPÓR O RZECZPOSPOLITĄ SOLIDARNĄ w ramach obchodów 25-lecia Solidarności Walczącej: 500 zł
GIERCZAK JERZY , DZIERŻONIÓW (debata na zamku Książ) – 400 zł
RADOSŁAW SIKORA, PODKOWA LEŚNA SW25 – 800 zł

Dziękujemy!


Zarząd Stowarzyszenia Dolnośląska Inicjatywa Historyczna, który na podstawie porozumienia z Komitetem Obchodów 25-lecia SW udostepnił swoje konto do gromadzenia środków,wpłat i dotacji na te obchody, publikuje listę potwierdzeń wpłat z podaniem osoby wpłacającej, o ile nie jest to zastrzeżone przez wpłacajacego. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

Wojciech Myslecki – Prezes Zarzadu DIH.