Radio Solidarność Walcząca
Wrocław


(informacje)

Pierwsza audycja: 27 czerwca 1982 r.

W roku 1982 audycje nadawane co niedziela (i sporadycznie powtarzane w dni powszednie) na wolnym zakresie UKF (68-72 MHz)

Autorzy tekstów: Romuald Lazarowicz, Kornel Morawiecki, Paweł Falicki

Reżyseria i realizacja nagrań: Romuald Lazarowicz

Spikerzy: Zbigniew Wołek, Krystyna Wójcik-Jagoszewska (oraz sporadycznie: Anna Morawiecka, Roman Sawicz, Paweł Falicki, Helena Lazarowicz, Stanisław Mittek)

Konstrukcja nadajników oraz obsługa techniczna: Stanisław Mittek

Konstrukcja nadajników: Jacenty Lipiński

Organizacja nadawania: Paweł Falicki

Czas trwania audycji: przec. 8 minut

Sygnał wywoławczy: pierwsze takty Roty

Audycje tworzone były głównie w oparciu o teksty tygodnika „Solidarność Walcząca”. Do września 1982 r. zrealizowano 20 audycji, w tym sześć „na żywo”, podczas demonstracji 31 sierpnia 1982 r.


Od września 1982 r. audycje nagrywała ekipa Krzysztofa Tenerowicza.

Rozmiar: 27837 bajtów