Stowarzyszenie Solidarność Walcząca

 

17 stycznia 2007 r. w siedzibie firmy "Waza" we Wrocławiu kilkudziesięciu działaczy SW powołało Stowarzyszenie Solidarność Walcząca.

Zebrani zapoznali się z projektem statutu i wprowadzili do niego poprawki. Statut został przyjęty większością głosów.

Na Przewodniczącego SSW został wybrany Kornel Morawiecki.

W skład Zarządu weszli:

Jadwiga Chmielowska (Katowice),
Maciej Frankiewicz (Poznań),
Michał Gabryel (Wrocław),
Zbigniew Jagiełło (Warszawa).


Zarząd uzyskał upoważnienie do działania jako Komitet Organizacyjny i doprowadzenia do zarejestrowania statutu. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Mariusz Grabowski,
Piotr Hlebowicz,
Jarosław Hyk,
Mateusz Morawiecki,
Janina Podlejska,
Maciej Ruszczyński,
Edward Wóltański.


Ustalono, że roczna składka członkowska będzie wynosiła 120 zł.


Tekst statutu


Fotografie z zebrania założycielskiego:


01     02     03     04     05

06     07     08     09     10

11     12     13     14     15

16     17     18     19     20

21     22     23     24Rozmiar: 27837 bajtów