Spotkanie w Instytucie Pamiêci Narodowej

Warszawa, 22 paĵdziernika 2006 r.

Rozmiar: 2170 bajtów     Rozmiar: 2170 bajtów     Rozmiar: 2170 bajtów     Rozmiar: 2170 bajtów     Rozmiar: 2170 bajtów

Rozmiar: 2170 bajtów     Rozmiar: 2170 bajtów     Rozmiar: 2170 bajtów     Rozmiar: 2170 bajtów     Rozmiar: 2170 bajtów

Rozmiar: 2170 bajtów     Rozmiar: 2170 bajtów     Rozmiar: 2170 bajtów     Rozmiar: 2170 bajtów     Rozmiar: 2170 bajtów

Rozmiar: 2170 bajtów     Rozmiar: 2170 bajtów     Rozmiar: 2170 bajtów     Rozmiar: 2170 bajtów    

Rozmiar: 27837 bajtów