Rozmiar: 502 bajtów           Rozmiar: 502 bajtów          Rozmiar: 502 bajtów

Rozmiar: 36784 bajtów

Urzħdzenie do kasowania kaset magnetofonowych (widok z ty³u)
Rozmiar: 27837 bajtów