Rozmiar: 502 bajtów           Rozmiar: 502 bajtów           Rozmiar: 502 bajtów

Rozmiar: 25925 bajtów

Część radiowej stacji nadawczo-odbiorczej (pochodzącej w pogotowia ratunkowego),
którą w latach 1982-83 wykorzystywano we Wrocławiu do podsłuchu nadajników SB i MO.
Rozmiar: 27837 bajtów