Rozmiar: 502 bajtów           Rozmiar: 502 bajtów           Rozmiar: 502 bajtów

Rozmiar: 25271 bajtów

G³owica przystawki do nas³uchu, widoczny prze³ħcznik do zmiany pasma (MO lub SB)
Rozmiar: 27837 bajtów