Rozmiar: 502 bajtów           Rozmiar: 502 bajtów           Rozmiar: 502 bajtów

Rozmiar: 10429 bajtów

Radiotelefon produkcji zachodniej, wykorzystywany przez SB w koñcu lat 80.
Rozmiar: 27837 bajtów