Rozmiar: 502 bajtów           Rozmiar: 502 bajtów

Antoni Lenkiewicz, Józef Pi³sudski

IV strona ok³adki
Rozmiar: 27837 bajtów