Czasopisma SW

    

Książki i broszury

 • Maria Matjanowska, Internowanie, 1982, s. 37, cena 120 zł

 • Zasady Ideowe i Program SW

 • Józef Ziuk [Krzysztof Gulbinowicz], Widziane z podziemia, 1984, s. 20, cena 80 zł

 • Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, s. 300, 2 wydania, w 1984 i 1985

 • Mały konspirator

 • Mały konspirator po rosyjsku

 • Antoni Lenkiewicz, Józef Piłsudski, 1985

 • Anka Kowalska, Racja stanu. Wiersze 1974-84, 1986, s. 16, cena 120 zł

 • Jan Maksymilian Sokołowski, Tak było. Wspominki z lat okupacji, 1986

 • Władysław Jachniak, Oskarżam, 1987

 • Wiesław Saniewski, Nadzór. Scenariusz filmowy, Wers, Wrocław-Warszawa 1987, s. 50, cena 180 zł

 • Zbigniew Brzeziński, Plan gry, Prawy Margines, Warszawa 1987, s. 81, cena 800 zł

 • Lektury naszych dziadków. Wybór opowiadań, Łódź 1987

 • Hanna Krall, Sublokatorka. Wyd. III (krajowe II), Łódź 1987, 2000 egz.

 • Czesław Miłosz, Tamta ziemia, wybór wierszy, Łódź 1987

 • Ernest Bryll, Wiersze, Łódź 1987

 • Klemens Rudnicki, Na polskim szlaku, 1988

 • Stan wojenny – jak z nim walczyć (broszura po rosyjsku

 • Śpiewnik ojczysty, s. 32, cena 100 zł., 2 wydania

 • Andrzej Krajewski, Region USA, Prawy Margines, Warszawa 1988, cena 900 zł

 • Sebastian Loba, Zamach na Papieża

 • Aleksander Sołżenicyn, Archipelag Gułag, 4 tomy po 2000 egz.

 • Dziesięciolecie odrodzenia polskiej siły zbrojnej 1918-1928

 • J[anusz] K[azimierz] Zawodny, Śmierć w lesie, 1989

 • Konstanty Sanducci [Krzysztof Uściński], Wielki blef, 1989

 • Antoni Lenkiewicz, Kawalerowie Polski Niepodległej więzieni w PRL, 1989, s. 56

 • Antoni Lenkiewicz, Komendanci Główni Armii Krajowej, 1989, s. 39

 • Antoni Lenkiewicz, Wolność i Niezawisłość, 1989, s. 52

 • Julian Siedlecki, Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986, 1989

 • Karol Liszewski, Wojna polsko-sowiecka

 • Ola Watowa, Paszportyzacja

 • Rafał Gan-Ganowicz, Kondotierzy

 • Jakub Karpiński, Wspomnienia lat 1944-1988

 • Niezależna Encyklopedia Powszechna, Wydawnictwo Organizacji Solidarność Walcząca, 175 s.

 • Władysław Bartoszewski, Warto być porządnym

 • Józef Mackiewicz, Zwycięstwo prowokacji

 • Taras Kuzio, Zamieszki narodowościowe w Kazachstanie, Niezależna Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, Warszawa 1989, 16 s.

 • Józef Mackiewicz, Droga donikąd

 • Władymir Bukowski, I powraca wiatr

 • Dywizja Lwów

 • Alfred Znamierowski, Zaciskanie piesci, rzecz o Solidarnosci Walczacej, Gdynia 1989

 • Włodzimierz Mokry, Polaków i Ukraińców dziś, wczoraj i jutro, 1990, s. 24, nakład: 1000 egz.


Plakaty

Ulotki

Znaczki i pocztówki

Kasety magnetofonoweTechniki drukarskie

Maszyna do matryc

Kolportaż

Agencja Informacyjna SW


Bibliografia

Rozmiar: 27837 bajtów