Opracowania

Kalendarz polski XX w.

Walka o wolność słowa w Polsce

Kalendarium stanu wojennego

Geneza i pierwsze lata „Solidarności Walczącej”

Wojciech Sawicki – Regionalny Komitet Strajkowy
NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
(w formacie PDF – 1,2 MB)

Struktura „Solidarności Walczącej”

Metody działania SB

Podziemne gadżety

Zdjęcie sztandaru Solidarności Walczącej!


Metody działania podziemia i Kontrwywiad SW

Kontrwywiad SW – prezentacja Piotra Serwadczaka podczas otwarcia wystawy w Gdańsku

Historia radia "Julia"

Józef Darski: O dezinformacji komunistycznej

Anatolij Golicyn: Nowe kłamstwa w miejsce starych

Krzysztof M. Kazimierczak: Satelity przeciw komunie – artykuł w poznańskim dzienniku "Polska"

List Kornela Morawieckiego

Trup w szafie, czyli akta "Bolka"

Sprawa Jurczyka i szczecińska bezpieka

Rzeszowski protest


Dokumenty

Tekst przysięgi członków Solidarności Walczącej


Sztandar Solidarności Walczącej


"Koncentracja wszystkich sił i środków" przeciwko SW – dokument MSW z 1986 r.

Akt oskarżenia 12 z SW (w formacie PDF)


W 15 lat po obaleniu rządu Jana Olszewskiego – dokumenty

SB o USA – dokumenty z 1983 r.

List Sekretarza Stanu

Komunikat w 10. rocznicę Centrum Koordynacyjnego "Warszawa 90"

Afisz ze stanu wojennego

Dokumenty "Bolka"


Teczka Krzysztofa Korczaka


Zob. też: Teczka Krzysztofa Korczaka (strona własna)


Teczka Tadeusza Świerczewskiego


Teczka Jadwigi Chmielowskiej

Paszport w jedną stronę


Rozmiar: 7268 bajtów

Artykuł Andrzeja Kołodzieja z 1988 r.

(Strony przewraca się myszą)


Wałęsa kontra Wyszkowski


Uzasadnienie wyroku w sprawie Wałęsa kontra Wyszkowski


Rozmiar: 27837 bajtów