„Solidarność Walcząca”


W czerwcu roku 1982 powstała we Wrocławiu organizacja „Solidarność Walcząca”. W niedługim czasie stała się jednym z największych ugrupowań podziemnych Polski – największym spośród niepodległościowych. Była wydawcą kilkudziesięciu czasopism ukazujących się w całym kraju, emitowała również programy radiowe. Twórcą i przewodniczącym SW był Kornel Morawiecki.

Dokumentacji działalności organizacji służą materiały prezentowane w niniejszym portalu. Byłych działaczy SW prosimy o wzbogacenie naszych zbiorów swoimi relacjami i dokumentami.

Telefon do sekretariatu biura Stowarzyszenia Solidarności Walczącej: 601 994 669

e-mail: sw.sekretariat@gmail.com

adres do korespondencji: ul. Kamienna 4/98, 53-308 Wrocław


Statut Stowarzyszenia

Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Składki członkowskie Stowarzyszenia SW należy wpłacać na konto nr 64 1090 1522 0000 0001 0735 2590